Naše služby

Operačná stratégia

Definovanie vášho strategického operačného plánu metódou O.S.R.P©, originálny a exkluzívny spôsob, know-how spoločnosti FEYDIN, vám umožní jasne stanoviť vaše priority pre nasledujúce tri až päť rokov.

Optimalizácia predajných kanálov

Úprava obchodnej výkonnosti sa zameria na zlepšenie komerčného pokrytia a zvýšenie produktivity predajných kanálov. Zároveň sme vytvorili metódu Predaj DNA/ADN© pre implementáciu „predajného ducha“ v každej línii vašej spoločnosti.

Komerčný audit

V rámci procesu fúzie či akvizície, vieme vhodne spropagovať a odpromovať váš komerčný potenciál a hodnotu. FEYDIN je pripravený byť začlenený do štruktúr vašej spoločnosti.

Tieňový manažment

Ak manažment a manažéri majú plné ruky práce s každodennou operatívou, nezostáva čas na zlepšovanie. Aj s tým vieme pomôcť. Môžeme ísť ešte ďalej a vieme zabezpečiť tieňový manažment pre vybrané oblasti po dobu až 3 mesiacov.

Dočasný manažment

Ak potrebujete operatívnu podporu, FEYDIN vie ponúknuť skúsených odborníkov v rámci konkrétnych úloh a riadiacich úrovní v rámci vlastných kapacít alebo v spolupráci s renomovaným partnerom v oblasti „interim“.